Galerie Měsíc ve dne

Galerie Měsíc ve dne se od svého otevření v roce 2001 věnuje současnému výtvarnému umění a fotografii, je nekomerční a nesbírková.

Roční výstavní koncepci udává od podzimu 2014 galerijní rada. Kurátorem galerie je Jakub Albín. Od ledna 2015 se díky tomu začíná uskutečňovat dramaturgická proměna jejího výstavního programu. První rok se Albín rozhodl zaměřit na problematiku vztahů mezi obrazem, znakem, textem a slovem, přirozeně vyplývající se sousedství galerie výtvarného umění s literární kavárnou Měsíc ve dne.

Vazby mezi vizuálním a pojmovým vyjadřováním jsou starší než všechny historické prameny. Nových úloh nabyly v době uměleckých avantgard a později například v konceptualismu, u kterého obraz se slovem svorně zprostředkovávaly ideály myšleného umění. Obraz a slovo se navzájem inspirují a produktivně doplňují, stejně jako mezi nimi vzniká napětí jako mezi dvěma odlišnými nástroji uchopování světa. Program galerie Měsíc ve dne se sérií výstav a krátkodobých událostí bude po jeden rok zaměřovat na vybrané aktuální podoby těchto vztahů v dílech českých umělců a umělkyň.

Výstavy jsou prezentovány ve dvou místnostech prvého poschodí budovy Měsíce ve dne o celkové rozloze 60 m2. V prostorách galerie se několikrát měsíčně konají přednášky a koncerty.