Nová nově

Snahou naší iniciativy nová nově je oživit veřejný prostor v Nové ulici, povzbudit komunitní život a sousedskou pospolitost v naší čtvrti. Žijí zde vedle sebe sociálně pestré skupiny lidí. Jsou tu různé tvůrčí ateliéry, studia, kavárny, malé živnosti. I když jsme několik minut od náměstí, občas je to z centra „hodně daleko“. Naše čtvrt´ je hodně osobitá, vznikla na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Její atmosféru tvoří lidé, kteří tu žijí, pracují a studují.

Chceme, aby lidi měli svou čtvrt´ a město rádi, znali sousedy a vzájemně se respektovali.

Provozujeme pouliční knihovničku, o prázdninách veřejný gril, pořádáme sousedské slavnosti a setkání.